Create an Account

email Remember Me?
Password   forgot password?
Miljöbyggnadspraxis: från ide till implementering
Posted: 24 April 2024 06:57 AM  
Private
Avatar
Total Posts:  19
Joined  2022-07-19

Miljöbyggnadspraxis: från ide till implementering.
Building Sustainability 18 - en ledande konferens för hållbart byggande i Nordländerna - arrangerad av staden Stockholm och Swedish Green Building Council.
  För fjärde gången presenterar Swedish Green Building Council och staden Stockholm Building Sustainability 18. Under två dagar lyfter vi fram problem och lösningar under hela processen av samhällsbyggande, från planering och konstruktion till förvaltning. Ta tillfället i akt att diskutera med ledande experter och beslutsfattare på årets viktigaste mötesplats.
Infrastruktur för en hållbar framtid: säkerställande av städernas livskraft https://buildingsustainability18.se/
Building Sustainability 18 är mer än bara en konferens; det är en mötesplats där idéer och innovationer inom hållbart byggande får blomstra. Genom att samla ledande experter, beslutsfattare och praktiker skapar vi en plattform för att utbyta kunskap, utmana idéer och främja hållbara lösningar för dagens och framtidens samhällen.
  En av de viktigaste frågorna som diskuteras på Building Sustainability 18 är hur vi kan bygga och förvalta samhällen på ett sätt som är både miljövänligt och ekonomiskt hållbart. Genom att presentera över 30 fallstudier med goda exempel ger konferensen insikter i hur olika projekt har lyckats integrera hållbarhetsprinciper i sitt arbete. Från energieffektiva byggnader till innovativa grönområden, inspireras deltagarna att tänka utanför boxen och hitta nya sätt att skapa hållbara samhällen.
  Utöver att lyfta fram goda exempel är Building Sustainability 18 också en plattform för att diskutera utmaningar och kritiska frågor inom hållbart byggande. Genom debatter och panelsamtal får deltagarna möjlighet att utforska olika perspektiv och lära sig av varandras erfarenheter. På så sätt främjas en öppen och konstruktiv dialog som kan leda till nya insikter och innovativa lösningar.
  Nätverkande är också en viktig del av Building Sustainability 18. Genom att samla experter, beslutsfattare och praktiker från olika delar av landet skapas möjligheter för nya affärskontakter och samarbeten. Genom att utbyta erfarenheter och idéer kan deltagarna skapa nya möjligheter för att främja hållbart byggande i sina egna organisationer och samhällen.
  Sammanfattningsvis är Building Sustainability 18 en unik möjlighet att lära sig, inspireras och nätverka inom området hållbart byggande. Genom att samla ledande experter och beslutsfattare skapar konferensen en plattform för att främja hållbara lösningar och utbyta kunskap för en bättre framtid.

Profile